Effektiv Måleri har tecknat samarbetsavtal med Fortifikationsverket avseende målningsarbeten och löpande underhåll i Göteborg och Skredsvik. Ramavtalen är tvååriga med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

© 2015-2016 Effektiv Måleri i Mölndal AB Producerad av Tingström & Jansson Kommunikationsbyrå AB