Effektiv Måleri AB har tecknat samarbetsavtal med Fortifikationsverket avseende målningsarbeten och löpande underhåll i Göteborg och Skredsvik. Ramavtalen är tvååriga med möjlighet till förlängning ytterligare två år.