Effektiv Måleri AB har tecknat samarbetsavtal med Specialfastigheter avseende målningsarbeten och löpande underhåll i Västra götaland, Borås och Halland. Ramavtalen är tvååriga med möjlighet till förlängning ytterligare två år.