MÅLERI

Effektiv Måleri är ett stabilt och marknadsledande
företag som främst arbetar med offentliga miljöer.

TAK & FASAD

Totalentreprenader, från idé till slutbesiktning
med mycket goda resultat.

UNDERHÅLL

Många av  våra kunder har tecknat ramavtal
med oss för skötsel av deras fastigheter.

KORT OM OSS

M
OTIVATION
Effektiv Måleri i Mölndal AB är totalleverantör av underhållstjänster. Vår vision är att alltid vara det naturliga valet för kunden och vi eftersträvar långsiktiga kundrelationer.

Våra tjänster kännetecknas av god kvalité, ett tydligt miljöansvar och omsorg om våra medarbetares arbetsmiljö. Vår ambition är att vara en trygg partner som bidrar till ett långsiktigt och nära samarbete med kunden. Vi arbetar på ett flexibelt och effektivt tillvägagångssätt. Vi har fokus på kundtillfredsställelse och strävar efter att överträffa kundens förväntningar.

H
ISTORIA
Effektiv Måleri startades 1995 och idag är vi 25 medarbetare med varierande sammansättning, kvinnor och män, äldre och yngre, vi välkomnar alla oavsett ursprung och vill vara ett företag i tiden med mångfald och öppenhet. Vi bedriver måleriverksamhet i Västra Götalandsregionen och utgår från vårt kontor i Mölndal. Våra medarbetare har bred kompetens och stort kunnande som tillsammans medverkar i en rad olika projekt.

Under 2018 omsatte företaget drygt 33 miljoner kronor och vi har sedan flera år högsta kreditvärdighet. Effektiv Måleri är medlem i Måleriföretagen i Sverige och omfattas av Kollektivavtal för måleriyrket som tecknas mellan Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet. Vi är anslutna till ID06.

Vi är stolt fadderföretag till Sätt Färg på Göteborg, ett projekt som skapar sysselsättning och främjar integration.

L
EDNINGSSYSTEM OCH CERTIFIERING
Effektiv Måleri har ett integrerat och effektivt ledningssystem för att säkerställa att vi levererar högkvalitativt utförande och arbetar i en sund och säker arbetsmiljö. Vi är certifierade för kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö enligt ISO 9001: 2015/14001: 2015/OHSAS 18001 och uppfyller samtliga krav som en certifierad eller diplomerad beställare måste ta hänsyn till. Ständig förbättring är vår ledstjärna och processer för ett systematiskt uppföljningsarbete är vårt verktyg.

SAMARBETE OCH CERTIFIERINGAR

VARFÖR VÄLJA OSS?

Effektiv Måleri i Mölndal AB är totalentreprenör av underhållstjänster. Våra främsta kundgrupper är kommunala bostadsbolag, kommuner, landsting samt privata fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och industrier. Vår målsättning är att skapa långsiktiga kundrelationer. Vi uppfyller samtliga krav som en certifierad eller miljödiplomerad beställare måste ta hänsyn till när det gäller inköp av tjänster. Vi erbjuder våra kunder förlängda garantitider och underhållsavtal genom vårt medlemskap i Branschgaranti AB.

Thomas Söderblom
VD på Effektiv Måleri i Mölndal AB

DOKUMENT

Här kan du ladda ner våra policies och certifikat.

LADDA NER

OFFERT

Kontakta oss gärna för en offert!

KONTAKTA OSS

AKTUELLT

  • Effektiv Måleri har förlängt sitt ramavtal med Mölndals stad.

  • Effektiv Måleri har tecknat samarbetsavtal med Göteborgs stad avseende målningsarbeten och löpande underhåll.

  • Effektiv Måleri har tecknat samarbetsavtal med Specialfastigheter avseende målningsarbeten och löpande underhåll i Västra götaland,…

  • Effektiv Måleri har tecknat samarbetsavtal med Fortifikationsverket avseende målningsarbeten och löpande underhåll i Göteborg och…

Vi samarbetar för och med

VÄLKOMMEN TILL EFFEKTIV MÅLERI